Skip to main content
Hồ Đình Dụng

Rust Developer Vietnam - VBI Academy

Đây là series để mọi người chia sẻ kiến thức từ newbie đến nâng cao dành cho các bạn quan tâm tới Rust

Mục đích:

  • Làm quen open-source
  • Chia sẻ và kết nối
  • Thảo luận và phản biện

Cách đóng góp

  • Fork repo
  • Chia sẻ kiến thức liên quan tới Rust theo cách hiểu của bạn hoặc bổ sung thông tin kiến thức (Hiện tại có 1 folder là newbie, tương lai sẽ có nhiều category hơn)
  • Tạo PR

Ngôn ngữ

Tiếng Việt | Tiếng Anh

Join Discord:

https://discord.gg/xMwmgQRJJr