EIP2535 là chuẩn cài đặt EVM smartcontract có khả năng tự update chính nó bằng cách sử dụng proxy contract và delegatecall.
Cover photo
 • dang1412
  dang1412

  Sat Jan 22 2022 23:54:15 GMT+0900 (Japan Standard Time)


Chuẩn ERC721 để số hóa các loại tài sản có tính chất riêng biệt hay còn gọi là NFT - Non Fungible Token.
Cover photo
 • dang1412
  dang1412

  Sun Jan 09 2022 21:53:40 GMT+0900 (Japan Standard Time)


Token ERC20 là 1 trong những ứng dụng Blockchain cơ bản và phổ biến nhất hiện nay.
Cover photo
 • dang1412
  dang1412

  Tue Dec 28 2021 21:52:59 GMT+0900 (Japan Standard Time)


Btree là dạng tổng quát của cây nhị phân tìm kiếm trong đó 1 nút có thể có nhiều phần tử
 • dang1412
  dang1412

  Tue Sep 21 2021 11:18:23 GMT+0900 (Japan Standard Time)


Thuật toán Knuth Morris Pratt (KMP) tìm chuỗi con (chuỗi mẫu - pattern) bên trong chuỗi lớn. Thuật toán KMP cải tiến giải pháp đơn thuần bằng việc tiền xử lý xâu mẫu và sử dụng thông tin đã có trước để đẩy nhanh xử lý việc tìm kiếm bên trong chuỗi lớn.
 • dang1412
  dang1412

  Sun Aug 15 2021 11:27:47 GMT+0900 (Japan Standard Time)


Cây đỏ đen là cây nhị phân tìm kiếm tự cân bằng nhằm đảm bảo hiệu quả các thao tác trên cây. Một dạng khác của cây nhị phân tự cân bằng là cây AVL, tuy nhiên điều kiện cân bằng của cây đỏ đen được thiết kế lỏng hơn so với cây AVL. Ở cây AVL độ dài 2 nhánh cây chênh nhau không quá 1 đơn vị thì ở cây đỏ đen 1 nhánh cây có độ dài không quá 2 lần nhánh còn lại (với mọi nút)...
Cover photo
 • Dang Thanh Tung
  Dang Thanh Tung

  Fri Aug 06 2021 13:45:18 GMT+0900 (Japan Standard Time)


Hàng đợi ưu tiên với minh họa tương tác trực quan cho từng bước.
Cover photo
 • dang1412
  dang1412

  Tue Jul 06 2021 12:17:20 GMT+0900 (Japan Standard Time)


Giải thích với minh họa tương tác trực quan các thao tác cơ bản trong cây nhị phân tìm kiếm (Binary Search Tree - BST)
Cover photo
 • dang1412
  dang1412

  Sun Apr 18 2021 18:59:21 GMT+0900 (Japan Standard Time)


Multiple choices binary tree questions
 • dang1412
  dang1412

  Sun Mar 21 2021 13:12:35 GMT+0900 (Japan Standard Time)


15 câu hỏi cơ bản về JavaScript
 • phuongnq
  phuongnq

  Thu Dec 31 2020 12:45:47 GMT+0900 (Japan Standard Time)


An article to teach kid about programming concepts with multiple choices question and Blockly editor executed on a simple game
Cover photo
 • dang1412
  dang1412

  Fri Nov 27 2020 10:44:06 GMT+0900 (Japan Standard Time)


© Codetube.vn. 2020. Privacy Policy

Created with love for the environment. By designers and developers who love to work together toward good purposes!